Hårlaser mot sjukdom

De som drabbas av Vitiligo riskerar alltid att få fler olika men relaterade sjukdomar. Fläckarnas utbredning ökar oftast sakta under årens lopp, men i olika för olika personer och i enstaka fall kan spridningen ske snabbt inom några månader. Stress och stora bekymmer kan relativt ofta kopplas till en försämring av tillståndet. Hos vissa individer upphör spridningen av fläckarna och tillståndet blir stabilt i många år för att sedan förbättras eller förvärras. En viss återpigmentering kan även förekomma som i många fall är relaterad till ökad exponering av av sol. Svårt att veta om sjukdomen hos en enskild person kommer att bli bättre eller förvärras.

Ingen har ännu kunnat bota grunden till sjukdomen, utan endast lindra sjukdomsutbredningen. Medicinska eller kirurgiska behandling för att dämpa immunförsvarets inverkan bör i första hand prövas för att stoppa spridningen och försöka öka möjligheten till en återpigmentering. Mycket viktigt och essentiellt är även att få hjälp med bra kosmetik behandling. Operation föreslås endast på mindre områden hos patienter med mycket begränsad vitiligo som under flera år inte ökat i storlek.

Posted by on september 19th, 2013 at 19:57 | Comments & Trackbacks (0) | Permalink